Problematika medikace a zdravotnických úkonů v resortu školství !SEMINÁŘ ON-LINE!

SPECIÁLNÍ NABÍDKA POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

Bc. Lenka Polášková

Specialistka pro oblast předškolní výchovy a vzdělávání, vedoucí autorka titulu „Mateřská škola v praxi“, expertní posuzovatelka České Školní Inspekce. Více než 13 let zkušeností a praxe, jako učitelka mateřské školy, zástupkyně ředitele, ředitelka mateřské školy a lektorka pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků mateřských škol.

Popis:

Resort školství se v minulosti nesetkal s tak vysokým počtem dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také s celou řadou specifických zdravotních diagnóz, které mají vliv na průběh vzdělávání. Doposud není realizována součinnost resortu Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí. V systému neexistuje komplexní metodické doporučení či jednotný výklad definující práva a povinností škol a školských zařízení v oblasti medikace a úkonů, které zcela jednoznačně spadají do kategorie zdravotnických. Přesto právě škola je organizací, která zodpovídá za zdraví a bezpečnost dětí, žáků a studentů.

Reagujeme na aktuální potřeby ředitelů škol i jejich zástupců a přinášíme specializovaný seminář, který organizuje na území Středočeského kraje a Prahy pouze naše společnost.

Lektorka se problematikou medikace a zdravotnických úkonů zabývá více než 8 let a kromě výkladu, obsah věnuje také řešení modelových situací vycházejících z praxí mateřských, základních a středních škol.

Jakým tématům se budeme věnovat?

  • Aktuální situaci v oblasti legislativního rámce;
  • Definici medikace a zdravotnických úkonů;
  • Rozboru práv a povinností škol (MŠ, ZŠ, SŠ);
  • Metodická doporučení k řešení modelových situací;
  • Právům a povinnostem zákonných zástupců v oblasti požadavků na podávání léků, aplikaci léků apod.
  • Předlohy formulářů, které můžete využít v praxi.
  • Kompetencím pedagogických pracovníků;
  • Kompetencím pracovníků v sociálních službách;

Seminář je vhodný pro pedagogické pracovníky mateřských škol, základních škol, středních škol, asistenty pedagoga, zástupce zřizovatelů.

Harmonogam:

11:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - adresa bude upřesněna

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

09.04.2020
Praha

Začátek: 09.04.2020 11:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 02.04.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky