Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Ladislav Hireš

Nezávislý právník působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu, atd. Působí jako právník KÚ Středočeského kraje.

Popis:

Cíl semináře:

Cílem semináře je prohloubení znalostí účastníků u vymezení a působnosti speciálních stavebních úřadů podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“).  

Obsah:

Závazná stanoviska silničních správních a speciálních stavebních úřadů k územně analytickým podkladům, územně plánovací dokumentaci, územním, stavebním a společným řízením.  

Procesní postupy a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu a soukromoprávní úpravu majetkových vztahů.

Rozsah a obsah prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, úprava a struktura vyhl.č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-92/2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.12.2020
Praha

Začátek: 08.12.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200337

Uzávěrka: 01.12.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

12.11.2020
Praha
12.11.2020
ON-LINE
08.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky