Silniční úřady – působnost, specifika správních řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Ladislav Hireš

Nezávislý právník působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu, atd. Působí jako právník KÚ Středočeského kraje.

Popis:

Cíl semináře:

Účastníci semináře získají podrobný vhled do obsahu a rozsahu závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona.

Obsah:

Vymezení a působnost silničních správních úřadů podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“); procesní postupy, správní úkony a rozhodování; novelami přijaté změny ZoPK, závazná úprava správního řádu a úprava práv osobní a majetkové povahy dle občanského zákoníku.

Obsah a rozsah stanovisek silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.   

  • Kategorie pozemních komunikací dle veřejnoprávní úpravy; cesty jako soukromoprávní institut; související závazná právní úprava;
  • Specifika účelových komunikací / veřejné a neveřejné / dualita práva soukromého a veřejného – judikatura k naplnění zákonných znaků a předpokladů pro deklaraci veřejně přístupných účelových komunikací

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-92/2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.11.2020
Praha

Začátek: 26.11.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200326

Uzávěrka: 19.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

26.11.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky