Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Jan Břeň

Vedoucí oddělení rozkladové komise a poradní komise ministra odboru správního Ministerstva vnitra. Pravidelně přednáší problematiku veřejné správy a správního řádu zejména pro úředníky územních samosprávných celků připravujících se na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Rovněž pravidelně publikuje v odborných časopisech zaměřených na veřejnou správu.

Popis:

Cílem semináře je poskytnout přehledným způsobem základní náhled do systému nápravy vadných rozhodnutí ve správních řízeních s důrazem na související správní judikaturu a Závěry ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména úřední osoby aplikující správní řád v odvolacím řízení nebo v řízení o rozkladu.

V rámci semináře bude vysvětleno zejména následující:

1. Systém prostředků přezkoumávání správních rozhodnutí

 • vady správních rozhodnutí a postup při jejich nápravě,
 • opravné prostředky podle správního řádu (řádné, mimořádné, dozorčí),
 • prohlášení nicotnosti rozhodnutí,
 • soudní přezkum

2. Odvolací řízení

 • proti kterým rozhodnutím se nelze odvolat,
 • osoby oprávněné podat odvolání a rozsah jejich odvolacího práva,
 • lhůta pro podání odvolání,
 • náležitosti odvolání,
 • právní účinky odvolání

3. Průběh odvolacího řízení

 • postup správního orgánu prvního stupně po podání odvolání,
 • autoremedura,
 • odvolací správní orgán a jeho postup po podání odvolání,
 • průběh odvolacího řízení,
 • rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí,
 • způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu,
 • zákaz reformace in peius

4. Zvláštnosti řízení o rozkladu

 • pravomoc k rozhodnutí o rozkladu,
 • rozkladová komise (zvláštní senát rozkladové komise),
 • způsoby rozhodnutí o rozkladu

5. Přezkumné řízení

 • předmět přezkumného řízení,
 • zahájení a průběh přezkumného řízení,
 • zkrácené přezkumné řízení,
 • rozhodnutí v přezkumném řízení

6. Obnova řízení a nové rozhodnutí

 • podmínky obnovy řízení na žádost a obnovy řízení z moci úřední,
 • příslušnost k obnově řízení,
 • řízení o obnově řízení a obnovené řízení,
 • nové rozhodnutí

7. Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví

 • podmínky uspokojení navrhovatele,
 • postup žalovaného správního orgánu v návaznosti na postup správního soudu

8. Nicotnost rozhodnutí

 • důvody nicotnosti,
 • postup při prohlášení nicotnosti

9. Stížnost

 • podmínky podání stížnosti,
 • postup při vyřízení stížnosti,
 • přešetření způsobu vyřízení stížnosti

10. Dotazy a diskuse

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.06.2020
ON-LINE

Začátek: 04.06.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200223

Uzávěrka: 28.05.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky