Pohled dítěte na domácí násilí

AKREDITOVÁNO MPSV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Veronika Andrtová

odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy, expertka na sociální oblast, rodinu a sociálně právní ochranu dítěte

Popis:

Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které zaručuje všem členům zdravý vývoj, získala v poslední době trhliny. Děti zažívají domácí násilí, jak ve vlastní nebo náhradní rodině. Pokud vyrůstají v náhradní rodinné péči je situace o něco komplikovanější. Cílem kursu je zvýšit povědomí účastníků kursu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí).

Důraz bude kladen na takovou volbu řešení, která souvisí s nejlepším zájmem dítěte a na úskalí, která souvisejí s možnostmi řešení jejich situace (domácí násilí a versus rodičovská odpovědnost, domácí násilí a řízení o úpravě poměrů/úpravu styku, domácí násilí - vlastní a náhradní rodina). 

V průběhu kursu bude věnován prostor četným kazuistickým příběhům a dále bude otevřen prostor pro otázky účastníků kursu včetně problémů, se kterými se potýkají v praxi.

Kurs je zacílen na potřeby pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dalších pracovníků v přímé práci s dětmi (pracovníci sociálních služeb (včetně organizací pracujících s pěstouny), školských a zdravotnických zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd.).

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:
-       základní znaky, formy, průběh domácího násilí, chování agresora a oběti, terminologie související s domácím násilí, dále bude věnován prostor domácímu násilí jako sociálně-patologickému jevu, který ovlivňuje situaci dětí, které jsou svědci domácího násilí ve vlastních nebo náhradních rodinách.

  • legislativa, která upravuje situaci domácího násilí (zákon o policii, občanský zákoník, zákon o zvláštním řízením soudním, zákon o obětech tr.činů, trestní zákoník, zákon o přestupcích, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Úmluva o právech dítěte, aj.).
  • kompetence jednotlivých subjektů (policie, soud, intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, atd.)
  • metody sociální práce z pohledu pomoci, ale i kontroly ve vztahu k problematice domácího násilí (čeho se vyvarovat, co podporovat)
  • situace dětí, které jsou v postavení nedobrovolných svědků domácího násilí a dopadu tohoto patalogického jevu na jejich prožívání, ale i chování.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5

Akreditace:

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

22.09.2020
Praha

Začátek: 22.09.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200274

Uzávěrka: 15.09.2020

 Další termíny:

12.02.2021
Praha
12.02.2021
ON-LINE
21.05.2021
Praha
21.05.2021
ON-LINE
12.08.2021
Praha
12.08.2021
ON-LINE
10.11.2021
Praha
10.11.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky