Opatrovnictví se zaměřením na přijetí do sociální služby bez souhlasu a vážně míněného nesouhlasu při umisťování do sociálních služeb

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Radka Pešlová

odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další

Popis:

Cíl semináře:

Opatrovnictví je institut náhradního rozhodování za osobu,která již nemá dostatečné kompetence k vlastnímu rozhodování.Takovéto osoby se často nedokáží rozhodnout ve svůj prospěch,škodí si, jednají proti svému zájmu,nebo nejednají vůbec.Velmi často již nemají rodinu,která by mohla zajistit vyřizování jejich záležitostí.V těchto případech nastupuje opatrovník.Opatrovníci řeší spisovou dokumentaci,setkávání s opatrovancem,finance,soc. dávky a služby, vyúčtování, správu opatrovancových záležitostí, majetkové záležitosti, odpovědnost za škodu, exekuce, souhlasy soudu, zdrav. ošetření a souhlasy za opatrovance, dědické záležitosti, volební právo, přezkum omezení svéprávnosti, nebo opatrovnictví bez omezení a mnoho dalších otázek.Opatrovníkem může být FO nebo PO ustanovená státním orgánem nebo obec jako veřejný opatrovník pro občany bydlící na území této obce. Přednáška si klade za cíl pomoci pochopit práci opatrovníků a to v jejich výkonu především poukázáním na souvztažnosti, metodiku, judikaturu, praktické řešení jednotlivých příkladů a také na odlišnosti, které se mohou stávat a na vliv vlastního uvážení u jednotlivých opatrovníků a opatrovanců.Komunikaci s opatrovníky a opatrovanci zajišťují velmi často zaměstnanci soc.služeb.A právě tyto osoby potřebují být co nelépe proškoleny z této problematiky,zejména z důvodu řádného průběhu poskytování služeb,jednání s oprávněnou osobou,zajištění péče o klienta.

Omezování svéprávnosti osoby, která pro své duševní onemocnění není schopna řešit záležitosti svého života, je v dnešní době poměrně diskutované téma.

Tito lidé nejsou schopni vést plnohodnotný běžný život. Často jsou poměrně konfliktní a svým jednáním se dovedli do těžkých životních situací (dluhy, bezdomovectví, přestupky, trestné činy atd.). Lze těmto lidem pomáhat? Jaké má veřejný opatrovník oprávnění a možnosti ovlivnit život opatrovance? Jak je nahlíženo na celkový institut opatrovnictví? Proč je vnímán spíše negativně? Proč opatrovníci „nemají zastání“ u svých nadřízených pracovníků?

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MPSV - akreditováno pod názvem: Opatrovnictví, A/2017/0654-SP/PC/VP
MV - AK/PV-344/2016

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.08.2020
Praha

Začátek: 28.08.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200260

Uzávěrka: 21.08.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky