Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektor:

Bc. František Trantina

Adiktolog a psychoterapeut, působí na II. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předseda pacientského sdružení RECOVERY, sdružení pacientů s diagnózou závislosti z.s., expertní pacient. Člen etické komise při Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti. Metodik reformy psychiatrické péče, Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Popis:

Říkáme, že nerozumíme světu dětí a dospívajících. Ale to je nesmysl, ten svět si nevytvořily děti, ale my dospělí, ve většině případů ze zištných důvodů.

Obsah semináře

 

 • Proč mladí lidé pijí alkohol, (a proč ho pijí stále méně)
 • Marihuana, kratom, energetické nápoje, nikotinové sáčky a další
 • Užívání nelegálních drog mezi dětmi a dospívajícími
 • Poruchy příjmu potravy
 • Sebepoškozování, sebevraždy
 • Neuromarketing a sociální sítě
 • Mediální gramotnost, youtubeři, influenceři
 • Prevence závislostního chování, co funguje, co nefunguje, evaluace preventivních programů
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2027
 • Vývoj mozku dětí a dospívajících, protektivní a rizikové faktory, neurobiologie závislosti
 • Dvě základní potřeby úspěšného vývoje dětí, potřeba poznávání a být součástí skupiny
 • Děti rodičů Mileniálů, Generace Z a Sněhových vloček
 • Hledání autenticity a identity
 • iPrev Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování 
 • Léčba závislostí dětí a dospívajících

         Ambulance dětské a dorostové adiktologie

         Dětský detox

         Stacionární léčba

         Pobytová léčba

Seminář je určen zejména školním metodikům prevence, úředníkům OSPOD na městech a krajích, státním zaměstnancům, kteří se mohou setkat s dětmi a dospívajícími ohroženými závislostí. Pracovníkům sociálních služeb pracujícími s dětmi a dospívajícími. Pracovníkům organizací, které zabezpečují preventivní programy pro děti a dospívající, pediatrům, pedopsychologům a dětským psychiatrům.

Harmonogram:

9:00–15:00

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2021/1121-SP/VP, Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba - úvod do problematiky

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.03.2025
Praha

Začátek: 20.03.2025 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.03.2025

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

29.07.2024
Praha
29.07.2024
ON-LINE
09.09.2024
Praha
09.09.2024
ON-LINE
18.11.2024
ON-LINE
18.11.2024
Praha
14.01.2025
Praha
14.01.2025
ON-LINE
20.03.2025
ON-LINE
29.05.2025
Praha
29.05.2025
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz