Jak vést ženský tým

Lektor:

Mgr. Alexandra Safi Narwa

Socioložka, etnoložka, terapeutka, se zaměřením na osobnostní rozvoj. Má rovněž dlouholeté zkušenosti v oblasti marketingu se zaměřením na budování značky/brandu. V soukromé praxi se věnuji individuální i rodinné terapii, rozvoji leadershipu, práci s emocemi, efektivní komunikaci, worklife balance.

Popis:

Ženské týmy často vynikají v budování silných vztahů mezi členy týmu, v kooperativní komunikaci. Konflikty v těchto týmech bývají řešeny spíše prostřednictvím diskuse a hledání kompromisů než konfrontace. Může zde být častější vyšší úroveň emocionální inteligence a empatie. Ženy mohou preferovat vedení, které je participativní a podporující, spíše než direktivní. Vedoucí, kteří projevují empatii a podporují týmový růst, mohou být v ženských týmech více respektováni.

Důraz na work-life balance a emocionální podporu je v ženských týmech často výraznější, což přispívá k celkové spokojenosti a produktivitě.

Tento kurz poskytne praktické nástroje a strategie pro úspěšné vedení ženských týmů. Účastníci se naučí, jak efektivně komunikovat, podporovat a motivovat své týmy, vytvářet inkluzivní a pozitivní pracovní prostředí a řešit specifické výzvy, které mohou vznikat při vedení ženských týmů

Obsah semináře

 

 • Naučit se efektivně komunikovat a aktivně naslouchat členkám týmu.
 • Rozvíjet schopnost empatie a poskytování podpory ve všech oblastech.
 • Vytvářet inkluzivní pracovní prostředí, které respektuje a podporuje rozmanitost.
 • Poskytovat nástroje pro kariérní růst a profesionální rozvoj členek týmu.
 • Budovat důvěru a transparentnost ve vedení týmu.
 • Oceňovat a uznávat úspěchy a přínosy členek týmu.
 • Efektivně řešit konflikty a podporovat soudržnost týmu.
 • Podporovat rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Metodika výuky:

 • Interaktivní přednáška
 • Praktická cvičení a workshopy
 • Skupinová diskuse

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

13.08.2024
ON-LINE

Začátek: 13.08.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2430200020

Uzávěrka: 06.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

13.08.2024
Praha
07.11.2024
Praha
07.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz