Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně, akademická pracovnice. Přednáší soudní psychologii na Právnické fakultě v Praze, je lektorkou Justiční akademie, členkou představenstva Bílého kruhu bezpečí a poradkyní pro oběti trestných činů a domácího násilí. Podílela se na přípravě zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před domácím násilím a zákona č. 45/ 2013 Sb. o obětech trestných činů. Je autorkou řady odborných publikací a knih. V roce 2020 vydala knihu „Domácí násilí. Nebezpečné rodinné vztahy ve 21. století.“

Popis:

Cíl semináře

Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s domácím násilím z pohledu psychologa. Více než 40 let výzkumů přineslo zásadní novinky. Jde především o princip diferenciace, tedy rozlišování různých vzorců či typů domácího násilí. A různé podoby domácího násilí vyžadují různá řešení či intervence. Cílem semináře je poskytnout účastníkům poznatky, umožňující lepší „diagnózu“ násilím narušených vztahů a tím i účinnější strategie intervence v živých případech domácího násilí.

Obsah semináře

Dnes víme, že obětí domácího násilí jsou nejen ženy, ale také muži, děti a senioři. Víme, že existují lehčí a závažnější typy domácího násilí. Seminář povede účastníky k tomu, aby dovedli rozpoznat a diagnostikovat domácí násilí a také zvolit správnou strategii intervence vůči násilným a ohroženým osobám. Účastníci získají odpovědi zejména na následující otázky:

  • Jak se vyznat v domácím násilí? A je klasifikace různých typů domácího násilí důležitá pro praxi?
  • Jak odlišit týrání od konfliktního domácího násilí? A kdy hrozí separační násilí?
  • Jak identifikovat oběť domácího násilí a její potřeby? Jde o domácí násilí, když oběť „udeřila zpátky“?
  • Jaké jsou znaky psychického násilí a jeho dopady na oběť?
  • Jak souvisí domácí násilí mezi rodiči se zneužíváním a týráním dětí? Jak podpořit děti ohrožené domácím násilím mezi rodiči?
  • Jaké jsou zvláštnosti domácího násilí v seniorském věku? Jak souvisí EAN (Eleder Abuse and Neglect) s domácím násilím?

Výklad k nastíněným okruhům bude doplněn o kasuistiky z praxe lektorky. V rámci semináře bude dílčí pozornost věnována také psychologickým soudně znaleckým posudkům v kausách domácího násilí a dalším praktickým problémům souvisejícím s pomocí obětem domácího násilí.  

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0509-SP/VP; akreditováno pod názvem: Domácí násilí odborným pohledem psychologa -základní poznatky z praxe s důrazem na diferenciaci přístupů
MV - AK/PV-92/2022

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

07.08.2024
ON-LINE

Začátek: 07.08.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 31.07.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

07.08.2024
Praha
18.09.2024
Praha
18.09.2024
ON-LINE
20.11.2024
ON-LINE
20.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz