Nový stavební zákon – pořizování změn územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území

AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Ing. Roman Vodný Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, podílel se na přípravě nového stavebního zákona v části týkající se územního plánování a na přípravě návrhu jeho aktuálně projednávané novely, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.

Popis:

K 1. lednu 2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.). Ten přináší nové procesy při pořizování změn územně plánovacích dokumentací, které sice vychází ze zkrácených postupů pořizování změn, jak je zná dosud aplikovaného zákona č. 183/2006 Sb., v některých ohledech se však odlišují. Seminář se zaměří na detailní představení procesu pořizování změn územně plánovacích dokumentací, a to se zaměřením zejména na proces pořízení změny územního plánu jakožto nejčastější územně plánovací dokumentace.

V další části se seminář podrobně zaměří na proces vymezování zastavěného území zejména tzv. samostatným postupem. V této oblasti přináší nový stavební zákon zásadní novinku, a sice povinnost pro úřady územního plánování vymezit a vydat vymezení zastavěného území pro obce, které nemají, resp. nechtějí mít území plán. Přestože proces v mnoha ohledech vychází z dosavadní právní úpravy, doznal dílčích změn, na které se bude výklad soustředit.

Součástí semináře budou i další aktuální informace z oblasti práva, které souvisí s územním plánováním.

Cíl semináře

Seznámit posluchače s rámcovým obsahem nového stavebního zákona na úseku územního plánování.

Obsah semináře

Obsahem semináře bude zejména:

  • vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace,
  • příslušnost k podání podnětu ke změně územně plánovací dokumentace
  • obsah podnětu ke změně
  • proces pořízení změny
  • pojem zastavěné území a čím se vymezuje
  • samostatný proces vymezení zastavěného území
  • přechodná ustanovení v novém stavebním zákoně ve vazbě na změny ÚPD a zastavěné území
  • další informace (zejména obnovitelné zdroje energie a další)

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-226/2024; Nový stavební zákon – pořizování změn územně plánovacích dokumentací a vymezení zastavěného území (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.07.2024
ON-LINE

Začátek: 23.07.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 16.07.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.07.2024
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
24.09.2024
ON-LINE
24.09.2024
Praha
26.11.2024
Praha
26.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz