Velká novela soudního řádu správního

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Anežka Janoušková Ph.D.

Lektorka působí jako vedoucí oddělení civilního práva procesního a správního soudnictví na odboru legislativním Ministerstva spravedlnosti a zároveň jako odborná asistentka na katedře občanského práva Právnické fakulty UK. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnuje procesnímu právu, na toto téma přednáší i publikuje odborné články.

Popis:

Na semináři bude podrobněji rozebrána novela soudního řádu správního, která zásadnějším způsobem reviduje pravidla řízení před správními soudy, od úprav obecné části, přes řízení o jednotlivých žalobách a návrzích, po změny v řízení o kasační stížnosti. Novela přináší největší změny soudního řádu správního od poslední velké novely tohoto předpisu z roku 2011. Očekává se, že nabude účinnosti nejpozději v roce 2025.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s předloženou novelou, která by měla po 22 letech účinnosti soudního řádu správního podstatným způsobem zasáhnout do základní procesní normy upravující postup ve správním soudnictví.

Obsah semináře

Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky:

 • Legislativní proces – aktuální stav a vyhlídky, účinnost novely
 • Změny v náležitostech podání a zastoupení účastníků řízení
 • Změny v postavení osob zúčastněných na řízení
 • Hlavní změny týkající se průběhu řízení – zejm. spojení a vyloučení věcí, doručování, dokazování a soudcovská koncentrace řízení
 • Hlavní změny v úpravě předběžných opatření
 • Změny v úpravě jednání, včetně možnosti rozhodnout bez jednání
 • Nová úprava rozhodnutí a vyhlašování rozsudku
 • Změny v otázce nákladů řízení, vč. nového opravného prostředku (autoremedury)
 • Úpravy institutu uspokojení navrhovatele
 • Změny v řízení o žalobě proti rozhodnutí
 • Změny v řízení o ochraně proti nečinnosti
 • Změny v řízení o ochraně před nezákonným zásahem
 • Změny v úpravě přezkumu opatření obecné povahy
 • Nové řízení o zrušení předpisu zájmové samosprávy (profesní komory a vysoké školy)
 • Změny v úpravě kasační stížnosti
 • Základní změny v otázkách organizace správních soudů – kompetence samosoudce X senát, posílení role předsedy senátu a členů senátu, role asistenta
 • Revize pravidel zásadního usnesení
 • Související úpravy dalších předpisů (správní řád, daňový řád, občanský soudní řád)Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-291/2024; Velká novela soudního řádu správního (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.08.2024
ON-LINE

Začátek: 19.08.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 12.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

19.08.2024
Praha
02.10.2024
Praha
02.10.2024
ON-LINE
12.12.2024
ON-LINE
12.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz