Nový zákon o účetnictví a vybrané oblasti pro účetní jednotky veřejného sektoru

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektoři:

Ing. Jakub Bažant

Na Ministerstvu financí ČR působí jako ředitel odboru Výkaznictví státu, ve kterém má na starosti legislativu pro tzv. „vybrané účetní jednotky“,  technický nástroj Centrální systém účetních informací státu a současně i účetní výkazy za Českou republiku. Je autorem řady článků.

Ing. et Ing. Jáchym Lukeš PhD.

V současné době působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Účetnictví, odbor Účetnictví, oceňování a související odborné profese, kde se věnuje primárně přípravě nové účetní legislativy.

Dále působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu. Na katedře se podílí na výuce bakalářských i magisterských kurzů a výzkumu v oblasti účetnictví, zdanění, přeměn obchodních společností či IFRS. Je autorem řady článků a odborných publikací. V květnu 2023 byl jmenován do Redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR. Je garantem a přednášejícím v rámci systému průběžného vzdělávání zaměstnanců Finanční správy.

Popis:

Seminář k Novému zákonu o účetnictví je určen všem pracovníkům z oblasti účetnictví i přidružených profesí. Nový zákon o účetnictví v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu. V rámci semináře se tak účastníci seznámí s hlavní koncepcí nového zákona, významnými změnami oproti stávající legislativě i aktualitami z legislativního procesu a přípravy doprovodného zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek.

Cíl semináře

Cílem semináře je účastníkům přiblížit Nový zákon o účetnictví, který v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu.

Absolvováním semináře účastníci získají základní představu o struktuře nového zákona, jeho koncepčních změnách oproti stávající legislativě, i o plánovaných změnách, které lze očekávat jak v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací, tak i v oblasti účetnictví veřejného sektoru.

Obsah semináře

1.     Nový zákon o účetnictví - vybrané oblasti

•        Koncepční východiska a struktura zákona o účetnictví

•        Cíl a zásady účetního výkaznictví

•        Kvalitativní požadavky účetních informací

•        Prvky účetních výkazů

•        Oceňování

•        Vybrané oblasti pro účetní jednotky veřejného sektoru

 

2.     Doprovodný zákon

•        Zákony, které se mění v rámci doprovodného zákona

•        Vymezení hlavních změn

•        Aktuality z legislativního procesu

 

3.     Prováděcí předpisy k novému zákonu o účetnictví pro účetní jednotky veřejného sektoru

•        Struktura nových prováděcích předpisů

•        Vymezení hlavních změn

 

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Novotného lávka 13, 110 00 Praha 1

Akreditace:

MV - AK/PV-239/2024; Zákon o účetnictví

Kategorie:

Finanční a daňové právo, MajetekOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.07.2024
Praha

Začátek: 17.07.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200269

Uzávěrka: 10.07.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

17.07.2024
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
09.09.2024
ON-LINE
09.09.2024
Praha
06.11.2024
Praha
06.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz