Nový zákon o účetnictví

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. et Ing. Jáchym Lukeš PhD.

V současné době působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Účetnictví, odbor Účetnictví, oceňování a související odborné profese, kde se věnuje primárně přípravě nové účetní legislativy.

Dále působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu. Na katedře se podílí na výuce bakalářských i magisterských kurzů a výzkumu v oblasti účetnictví, zdanění, přeměn obchodních společností či IFRS. Je autorem řady článků a odborných publikací. V květnu 2023 byl jmenován do Redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR. Je garantem a přednášejícím v rámci systému průběžného vzdělávání zaměstnanců Finanční správy.

Popis:

Seminář k Novému zákonu o účetnictví je určen všem pracovníkům z oblasti účetnictví i přidružených profesí. Nový zákon o účetnictví v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu. V rámci semináře se tak účastníci seznámí s hlavní koncepcí nového zákona, významnými změnami oproti stávající legislativě i aktualitami z legislativního procesu a přípravy doprovodného zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek.

Cíl semináře

Cílem semináře je účastníkům přiblížit Nový zákon o účetnictví, který v řadě oblastí přináší revoluční změny oproti zákonu stávajícímu.

Absolvováním semináře účastníci získají základní představu o struktuře nového zákona, jeho koncepčních změnách oproti stávající legislativě, i o plánovaných změnách, které lze očekávat v oblasti účetnictví.

Obsah semináře

 1. Nový zákon o účetnictví
 • Koncepční východiska Nového zákona o účetnictví
 • Struktura Nového zákona o účetnictví
 • Cíl a zásady účetního výkaznictví
 • Kvalitativní požadavky účetních informací
 • Prvky účetních výkazů
 • Účetní jednotky - Druhy a kategorizace
 • Novinky v oblasti přeměn
 • Konsolidace
 • Nové vymezení účetního období
 • Účetní výkaznictví
  • Měna účetnictví a měna vykazování
 • Oceňování
  • Prvotní ocenění
  • Následné ocenění
 • Účetní závěrka a její vymezení a náležitosti
 • Vykazování informací mimo účetní závěrky
  • zpráva vedení,
  • zpráva o udržitelnosti,
  • zpráva o platbách do veřejných rozpočtů,
  • zpráva o daních z příjmů. ¨
 • Použití IFRS
 1. Doprovodný zákon
 • Zákony, které se mění v rámci doprovodného zákona
 • Vymezení hlavních změn
 • Aktuality z přípravy doprovodného zákona
 1. Prováděcí vyhlášky k Novému zákonu o účetnictví
 • Obsah a struktura prováděcích vyhlášek
 • Aktuality z přípravy prováděcích vyhlášek

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-239/2024; Zákon o účetnictví

Kategorie:

Finanční a daňové právo, MajetekOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.05.2024
Praha

Začátek: 20.05.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200193

Uzávěrka: 13.05.2024

 Další termíny:

17.07.2024
Praha
17.07.2024
ON-LINE
09.09.2024
ON-LINE
09.09.2024
Praha
06.11.2024
Praha
06.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz