Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš

Lektor působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí začínal na odboru Národní fond, se věnuje problematice strukturálních fondů v České republice.

Nyní má v gesci, kromě metodiky výkonu kontroly orgány zapojenými do řízení EU fondů, zejména oblast řídicí kontroly dle zákona o finanční kontrole, otevřená data Ministerstva financí, řízení rizik veřejné správy a jmenovitě Ministerstva financí. Konečně pak i metodické pokyny, které upravují oblast naplňování principů 3E.

Ze zahraničních zkušeností lze zmínit studium Public procurement excellence programu financovaného Evropskou komisí.

Popis:

Cíl semináře

V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolními mechanismy, které jsou nástrojem pro aplikaci principů 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti v organizaci.

V dalších blocích bude uceleně představen koloběh majetku a vazby na principy 3E s vysvětlujícími praktickými příklady. Samostatně ve větším detailu bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, administrací veřejné zakázky, řízení smluvních vztahů a zpětné vazby do činností organizace.

Poslední blok bude věnován případové studii k naplnění principů 3E.

Obsah semináře

  1. Vnitřní kontrolní systém, kontrolní mechanismy, kontrolní postupy a vazba na principy 3E
  2. Koloběh majetku v souladu s principy 3E od zavedení do evidence až po jeho vyřazení
  3. Veřejný nákup v souladu s principy 3E v jeho širším pojetí
  4. Případová studie – příklad aplikace principů 3E
  5. Shrnutí a diskuse

Doporučená literatura 

 - Metodický pokyn CHJ č. 3

 - Metodický pokyn CHJ č. 15

 - Metodický pokyn CHJ č. 16

 - Metodický pokyn CHJ č. 19

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-190/2024; Správa majetku z pohledu naplňování principů 3E včetně praktických příkladů

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.11.2024
Praha

Začátek: 13.11.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 06.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.09.2024
Praha
04.09.2024
ON-LINE
13.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz