Problematika pracovní doby a doby odpočinku

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jan Vácha Ph.D.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, aktuálně vyslaný národní expert do Evropské komise. V rámci pracovněprávní problematiky je expertem především na problematiku právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku a dovolené a na problematiku kolektivního pracovního práva, zejména pak na právo kolektivního vyjednávání. 

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou právní úpravy pracovní doby a doby odpočinku v zákoníku práce se zvláštním důrazem na problematiku pružné pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce a s vazbou této právní úpravy na další právní instituty, se kterými je nedílně provázána (práce na dálku, dovolená, překážky v práci).

Obsah semináře

Seminář je zaměřen především na základní instituty a minimální standardy obecné právní úpravy  právní problematiky pracovní doby a doby odpočinku obsažené v části čtvrté zákoníku práce, mezi než patří pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, nepřetržité odpočinky, přestávky v práci na jídlo a oddech, rovnoměrné a nerovnoměrné rozvrhování pracovní doby a směnné režimy, souvislosti s právní úpravou práce na dálku v § 317 připravované novely zákoníku práce, souvislosti s navrhovanou  evropskou právní úpravou tzv. ,,práva odpojit se,, při výkonu práce online/homeworkingem/teleworkingem a na vysvětlení jejich správné aplikace v praxi.

 Dále se věnuje popisu základních principů odchylek od obecné právní úpravy v případě zaměstnanců v oblasti dopravy a pedagogických pracovníků. S využití modelových příkladů a zkušeností s nesprávnou aplikací právní úpravy se v něm cílí na popis nejčastějších chyb v praxi a na standardně problémové oblasti (zdravotnictví, sociální pracovníci, městská policie, IZS).        

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-481/2021; Pracovní právo (webinář)

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

10.12.2024
ON-LINE

Začátek: 10.12.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 03.12.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

27.06.2024
ON-LINE
29.08.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz