Novela zákona o silničním provozu od 1.ledna 2024

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Jana Budíková

Vedoucí oddělení silniční legislativy a zástupkyně ředitele odboru legislativy Ministerstva dopravy. Podílela se na zpracování vládních návrhů novel zákona o silničním provozu.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských oprávnění, správním trestáním porušování pravidel silničního provozu a bodovým systémem.

Obsah semináře

  • Oblasti regulované zákonem o silničním provozu, vztah k dalším právním předpisům
  • Pravidla silničního provozu
  • Řidičské oprávnění a řidičský průkaz
  • Správní trestání porušování pravidel silničního provozu
  • Bodový systém
  • Nedávné změny zákona o silničním provozu
  • Projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu – změny správního trestání, změny bodového systému, začínající řidiči, bezpečná vzdálenost

Určeno pro:

veřejnost, úředníci

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-243/2019; Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.05.2024
Praha

Začátek: 21.05.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200223

Uzávěrka: 14.05.2024

 Další termíny:

20.09.2024
ON-LINE
20.09.2024
Praha
06.12.2024
Praha
06.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz