Nový stavební zákon – s jeho autory z MMR

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá

Ředitelka odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj

Členka rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

členka pracovní komise pro správní právo č. 3 Legislativní rady vlády

- od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

JUDr. Aleš Mácha Ph.D.

Vrchní ministerský rada, odbor legislativně právní Ministerstva pro místní rozvoj;

Katedra správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci;

člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo;

člen pracovní komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády;

 - od počátku rekodifikace stavebního práva se podílí na přípravě a tvorbě nového stavebního zákona včetně jeho novel

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem, včetně jeho novel, a se změnami, které zákon přináší v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Výklad zahrne i dopad zákona o jednotném environmentálním povolení do povolovacích procesů podle nového stavebního zákona.

Obsah semináře

 1. Nový stavební zákon – principy, systematika, cíle
 2. Institucionální struktura stavebních úřadů
  •  Dopravní a energetický stavební úřad
  •  Kraje jako stavební úřady
  • Obce jako stavební úřady
 3. Územní plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Samosprávy a územní plánování
 4. Stavební řád – povolování staveb
  • Závazná stanoviska a vyjádření
  • přezkum závazných stanovisek
 5. Jednotné environmentální stanovisko a jeho vliv na povolování staveb
  • Forma a způsob vydání
  • Vazba na nový stavební zákon
 6. Zvláštní povolovací režimy staveb
  • Liniový zákon
 7. Odstraňování staveb
  • Řízení o odstranění stavby a dodatečném povolení
  • Financování správní exekuce
 8. Kolaudace a užívání staveb
 9. Dotazy, diskuse

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-646/2021; Stavební zákon-současnost a budoucnost právní úpravy (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.05.2024
ON-LINE

Začátek: 21.05.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200204

Uzávěrka: 14.05.2024

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz