Autorizovaná konverze obecně a příprava na zkoušku (konverze na žádost)

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Helena Duffková

Digitální a informační agentura, odbor eGovernmentu, kde má na starost věcnou stránku Czech POINT a je gestorem služby  autorizované konverze dokumentů.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s problematikou autorizované konverze včetně přípravy k úspěšnému zvládnutí zkoušky z konverze na žádost.

Obsah semináře

  • Co je konverze
  • Kdy konvertovat na žádost a kdy z moci úřední
  • Postup provádění konverze
  • Kdy se konverze neprovede
  • Evidence konverze
  • Správní poplatky včetně osvobození konverze
  • Nejčastější problémy při provádění konverze
  • Úložiště doložek
  • Úschovna doložek
  • Praktická ukázka konverze

Harmonogram:

9:00–13:00

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-881/2022; Autorizovaná konverze obecně a konverze na žádost

Kategorie:

Měkké dovednosti, InformatikaSprávní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.12.2024
Praha

Začátek: 12.12.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 05.12.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.04.2024
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
24.09.2024
Praha
24.09.2024
ON-LINE
12.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz