Whistleblowing – aktuální právní úprava a její aplikace v praxi

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

PhDr. Mgr. Martin Krahulík

Advokát od roku 2012, působil v řadě předních českých advokátních kanceláří (AK Císař Češka Smutný, AK Řanda Havel Legal, ROWAN legal). V současnosti spolupracuje primárně s předními auditory v ČR a specializuje se na právní audity a trestněprávní obhajobu. Ve své praxi realizoval šetření konkrétních podnětů v režimu zákona o ochraně oznamovatelů.

Popis:

Cíl semináře

Prezentace základních právních institutů zákona o ochraně oznamovatelů.

 Seznámení účastníků:

 

  1. se zákonnými povinnostmi, které jsou příslušné subjekty povinny splnit a jejich správnou aplikací na konkrétní podněty,
  2. s implementací mechanismů umožňujících podání oznámení,
  3. s nástroji pro zajištění ochrany oznamovatele před možnými odvetnými opatřeními.

 

Prostřednictvím praktických ukázek aplikace zákona o ochraně oznamovatelů usnadnit evaluaci konkrétních oznámení ze strany „příslušných osob“.

Obsah semináře

Seznámení se s hlavními právními instituty zákona o ochraně oznamovatelů a výklad základních principů, na kterých je založena aktuální právní úprava (např. aplikace zásady obrácení důkazního břemene).

Ujasnění aplikace souvisejících právních předpisů (ochrana osobních údajů a compliance management systémy, tj. souvislost ochrany oznamovatelů a stávajících interních systémů subjektu - etické řády, TOPO atd).

Nastavení oznamovacího systému a jeho funkcionality.

Sankce v případě porušení zákonných povinností a kontrolní činnost.

Způsob šetření incidentů uvedených v oznámení a postavení „příslušné osoby“.

Aplikace základních zásad zákona o ochraně oznamovatelů.

Praktické ukázky aplikace zákona o ochraně oznamovatelů

Seminář je primárně určen pro osoby, které se podílejí na implementaci pravidel dle zákona o ochraně oznamovatelů. Budou analyzována kritická ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů a jejich výklad z hlediska evropského práva. Předmětem výkladu budou mj. hranice právní úpravy ochrany oznamovatele, resp. komparace souvisejících právních předpisů na ochranu osobních údajů a compliance management systémů. Diskutovány budou potenciální vlivy právní úpravy pro adresáty povinností (tj. veřejní zadavatelé, zejména obce s více než 10tis. obyvateli a zaměstnavatelé s více než 50 zaměstnanci), tj. možnost snížení rizikových soudních sporů, snížení nákladů na majetkové vyrovnání se zaměstnanci, snížení rizika negativních zmínek v médiích, snížení rizika vzniku škod na majetku z důvodu prevence trestné činnosti díky systému anonymizovaného interního oznamování.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-181/2024; Whistleblowing – aktuální právní úprava a její aplikace v praxi (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

08.08.2024
ON-LINE

Začátek: 08.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 01.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

08.08.2024
Praha
03.10.2024
ON-LINE
03.10.2024
Praha
12.12.2024
Praha
12.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz