Novela zákona o sociálních službách - nový „profesní zákon“

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

PhDr. Martin Kocanda Ph.D.

Odborník v oblasti sociálních služeb, své znalosti čerpá nejen z bohaté praxe, ale i z ministerské úrovně, kde byl ředitelem odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Popis:

Seminář seznámí posluchače s připravovanou legislativní úpravou v zákoně o sociálních službách a s nově řešeným právním postavením sociálních pracovníků. Účastníci se seznámí s připravovanými zásadními změnami proti současnému stavu.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s připravovanými zásadními legislativními změnami v novele zákona o sociálních službách a v novém „profesním zákoně“ dopadajícími (nejen) na management v sociálních službách a veřejné správě.

Obsah semináře

  1. Legislativní změny v 1. novele zákona o sociálních službách (účinné k 1.1. 2024)
  2. Legislativní změny ve 2. novele zákona o sociálních službách (účinné od 1.1.2025)
  3. Nová legislativní úprava „profesního zákona“ – rozdíly proti stávající regulaci vyplývající ze současného znění zákona o sociálních službách

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2024/0240-SP/VP; Aktuální problémy zákona o sociálních službách a specifika právního postavení sociálních pracovníků
MV - AK/PV-265/2024; Novela zákona o sociálních službách - nový „profesní zákon“ (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.08.2024
ON-LINE

Začátek: 15.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 08.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

15.08.2024
Praha
15.10.2024
ON-LINE
15.10.2024
Praha
10.12.2024
Praha
10.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz