Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

PhDr. Mgr. Tomáš Doležal

V současné době působí jako vedoucí služebních a pracovních vztahů na Ministerstvu zdravotnictví a věnuje se ve své profesní kariéře nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování personálních a služebně právních procesů v úřadech včetně nastavování procesů digitalizačních. Dříve působil na Ministerstvu vnitra v sekci pro státní službu, kde se mimo jiné podílel na zpracování novely zákona o státní službě z roku 2019 a dále na Ministerstvu školství v oboru právním. Pracoval rovněž jako poradce v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Popis:

Cíl semináře

Plete se Vám neustále kvalifikovaný elektronický podpis s komerčním? A jaký podpis má jakou váhu. Nejste si jistí, kdo je to certifikační autorita? Po absolvování tohoto semináře už Vás nikdo nezaskočí a budete znát odpovědi na tyto ale i mnoho dalších otázek. Zároveň Vám přednášející ukáže praktické příklady, kdy a za jakých okolností se jednotlivé druhy používají a proč je vůbec stěžejní mezi nimi rozlišovat. Zároveň proberete právní důsledky elektronických podpisů a způsoby elektronické komunikace s akcentem na Vaši práci a závěrem Vás přednášející seznámí mimo jiné i s přestupky, které v této oblasti mohou být spáchány.

Seminář je určen širokému okruhu osob. Jedná se zejména o zaměstnance veřejného sektoru, ale také o osoby, které s veřejnými institucemi často komunikují a chtějí efektivním způsobem využívat všechny moderní prostředky elektronické komunikace, které se jim v 21. století nabízejí.

Obsah semináře

 • Seznámení se základní právní úpravou, která se k problematice váže
 • Co je to podpis a jaký má při komunikaci význam, jaká je jeho funkce a s jakými druhy podpisu se lze v běžném ale především v úředním styku setkat.
  • Podpis jako základní identifikátor
  • Podpis jako projev vůle osoby
  • Ověřování podpisu
 • Co je to elektronický podpis a jak může vypadat.
  • prostý elektronický podpis
  • zaručený elektronický podpis
  • uznávaný elektronický podpis
  • kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikovaná elektronická pečeť
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a jeho význam pro české právní prostředí
 • Jaké jsou elektronické prostředky pro komunikaci s veřejnoprávními subjekty a jak jejich volba ovlivňuje podepisování dokumentů.
  • podepisování a datové schránky
  • platformy pro elektronickou komunikaci a podepisování (Docusign, Blocknify, Adobe Reader, a další) a jejich význam ve veřejném sektoru
  • podepisování a email

 

 • Jak ověřovat elektronické podpisy
  • Ověřovací platformy (eSSL, Adobe Acrobat,Secusign)
  • Unijní validátor

 

V rámci semináře bude pracováno zejména s následujícími právními předpisy:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS)

zákon č. 300/2008. Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a změně některých zákonů

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-326/2023; Elektronické podpisy a komunikace ve veřejné správě (webinář)

Kategorie:

OstatníMěkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.07.2024
ON-LINE

Začátek: 25.07.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 18.07.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.07.2024
Praha
17.09.2024
Praha
17.09.2024
ON-LINE
03.12.2024
ON-LINE
03.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz