Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuální i připravované změny legislativy

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 21.-22.05.2024 UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Valdemar Adamiš

Lektor působí na Ministerstvu financí ČR jako vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. Od roku 2008, kdy na Ministerstvu financí začínal na odboru Národní fond, se věnuje problematice strukturálních fondů v České republice.

Nyní má v gesci, kromě metodiky výkonu kontroly orgány zapojenými do řízení EU fondů, zejména oblast řídicí kontroly dle zákona o finanční kontrole, otevřená data Ministerstva financí, řízení rizik veřejné správy a jmenovitě Ministerstva financí. Konečně pak i metodické pokyny, které upravují oblast naplňování principů 3E.

Ze zahraničních zkušeností lze zmínit studium Public procurement excellence programu financovaného Evropskou komisí.

Popis:

Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných financí, které mají dopomáhat k ochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny vysoké nároky na důkladné porozumění smyslu a účelu tohoto zákona.

 

Účastníci budou postupně seznámeni s problematikou, kterou zákon vymezuje, a v relevantních částech budou probrány praktické příklady implementace. Kromě tohoto nezbytného základu budou do větší hloubky představeny dopady různých legislativních změn, především konsolidačního balíčku a dalších, na nastavení vnitřního kontrolního systému.

 

Nejen aktuální legislativa však může mít dopady na hospodaření s veřejnými prostředky. Ministerstvo financí v uplynulém období připravilo a stále ještě precizuje ucelený návrh změn směřující k posílení řízení a kontroly veřejných financí.

Jaký dopad bude mít návrh nového zákona o finanční kontrole či kontrole a řízení veřejných financí na různé veřejné orgány bude předmětem druhého dne, kde budou probrány jednotlivé změny a porovnány se stále účinným zákonem o finanční kontrole.

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole se zaměřením na jejich praktickou aplikaci v různých orgánech veřejné správy, zejména ve vztahu ke změnám řady zákonů v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Kromě dopadu již účinných zákonů je cílem představit změny vyplývající z věcného záměru a případně již dostupného paragrafového znění zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Obsah semináře

1. den: Zákon o finanční kontrole + dopady konsolidačního balíčku, příklady

 • Předmět, působnost a cíle zákona o finanční kontrole
 • Organizační zajištění
 • Principy 3E
 • Řízení rizik
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Vnitřní kontrolní systém
 • Příklady schvalovacích postupů řídicí kontroly a dalších kontrolních mechanismů reagující na aktuální legislativní změny zejména v souvislosti s tzv. konsolidačním balíčkem

2. den: Budoucí změny v řízení a kontrole veřejných financí podle návrhu věcného záměru a dostupného paragrafového znění nového zákona

 • Zdůvodnění úpravy
 • Předmět a cíle úpravy
 • Dopady do vnitřního kontrolního systému

         - Změny v oblasti řídicí kontroly včetně příkladů

         - Změny v oblasti interního auditu včetně příkladů

 • Dopady v oblasti veřejnosprávní kontroly
 • Příklady vhodné implementace nového zákona

 

Harmonogram:

1. den 21.5.2024 – 9:00 – 15:00

2. den 22.5.2024  – 9:00 – 12:00

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Vlak: Praha – Břeclav – Valtice. Cesta trvá 3 hodiny 32 minut.

Pro cestu z Břeclavi do Valtic můžete využít taxi Břeclav, tel. 602 752 552

Místo konání:

VALTICE - adresa bude upřesněna

Akreditace:

MV - AK/PV-376/2023; Finanční kontrola ve veřejné správě

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.-22.05.2024
Valtice

Začátek: 21.05.2024 09:00 (út)

Konec: 22.05.2024 12:00 (st)

Délka výuky: 9 hodin

Místo konání: Valtice

Cena za osobu: 9 980 Kč bez DPH

Poznámka: oběd v ceně

Var. symbol: 2440200209

Uzávěrka: 14.05.2024

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz