Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. et Ing. Jakub Filip

Přednáší a zkouší v rámci ZOZ zvláštní část pro předmět přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb.

Popis:

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na správný postup při řešení přestupků provozovatele vozidla dle § 125f odst. 1 zákona o silničním provozu, tak, aby řešené případy byly v souladu s právní úpravou, obstály v odvolacím přezkumném řízení.

Zaměřuje se na aplikační praxi správního orgánů s přihlédnutím k praktickým otázkám a problémům, které s sebou skutková podstata přestupku provozovatele vozidla nese.

Obsah semináře

·        Výklad pojmu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a jeho ukotvení v právních předpisech

·        Místní příslušnost správního orgánu.

·        Postup před zahájením řízení o přestupku provozovatele vozidla (vymezení přestupků, které jsou projednatelné jako přestupek provozovatele vozidla);

  •   Definice důležitých pojmů (automatizovaný technický prostředek bez obsluhy, neoprávněné zastavení a stání).
  •   Povinnost řádně zjištěného skutkového stavu
  •   Náležitosti výzvy provozovateli vozidla.
  •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu zaplatí určenou částku.
  •   Úkony správního orgánu, když provozovatel na výzvu nezaplatí určenou částku, nereaguje a osobu řidiče nesdělí.
  •   Úkony správního orgánu, když provozovatel zaplatí určenou částku po lhůty splatnosti, která je stanovena zákonem o silničním       provozu na 30 dnů.
  •   Úkony správního orgánu v reakci na vyjádření provozovatele, který na výzvu správnímu orgánu sdělí, že osobou řidiče byla osoba zesnulá, osoba ze zahraničí nebo osoba zjevně nekontaktní; vysvětlení otázky, jak rozsáhlé prověřování musí správní orgán provést, aby byly splněny podmínky pro zahájení řízení o přestupku s provozovatelem vozidla).

·        Odložení přestupku řidiče

·        Zahájení a vedení řízení přestupku

·        Rozhodnutí o přestupku provozovatele vozidla

·        Ukládání správních trestů za přestupek provozovatele vozidla.

·        Zproštění a zánik odpovědnosti provozovatele vozidla za přestupek.

·        Odpovědnost provozovatele administrativně zaniklého vozidla.

·        Obstrukční praktiky účastníků řízení ve vztahu k objektivní odpovědnosti

·        Aktuální judikatura

 

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-280/2024; Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla – nástrahy přestupkového řízení (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyDoprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.07.2024
ON-LINE

Začátek: 18.07.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 11.07.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

18.07.2024
Praha
12.09.2024
ON-LINE
12.09.2024
Praha
19.11.2024
Praha
19.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz