Zneužití zákona č.106 ve správním řízení po jeho rozsáhlé novelizaci pro rok 2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

Zdeněk Kühn je od prosince 2023 soudcem Ústavního soudu a profesorem na Katedře teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 1997 učí teorii práva. Je rovněž bývalým soudcem Nejvyššího správního soudu. V roce 2006 byl jmenován docentem teorie práva a v roce 2019 profesorem teorie práva.

Popis:

Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. K téže otázce bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky judikatury bude proto hlavním tématem této přednášky.  Seminář bude diskutovat v obecnosti zásadu zákazu zneužití práva a dále otázku, nakolik se tato obecná zásada právní může uplatnit při zjevně šikanózních žádostech o informace podle zákona č. 106 /1999 Sb. Podíváme se též na připravovanou vládní novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., která by měla tuto problematiku výslovně kodifikovat v textu zákona.

Harmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-299/2023; Zneužití zákona 106 ve správním řízení (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

21.06.2024
ON-LINE

Začátek: 21.06.2024 09:00 (pá)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 14.06.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

21.06.2024
Praha
20.09.2024
ON-LINE
20.09.2024
Praha
06.12.2024
Praha
06.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz