Specifika práce s Romy pro pomáhající profese

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

PhDr. David Beňák Ph.D. DiS.

Zkušený odborník v oblasti sociálního začleňování, věnující se také sociální a pedagogické práci. Expertně se věnuje tématu sociálního začleňování, integrace Romů, sociálně-právní ochraně a sociální pomoci, jak na úrovni obce jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak i na úrovni ministerské.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s některými klíčovými oblastmi při práci s romskými klienty s důrazem na pochopení kulturních a sociálních specifik. Seminář poskytuje základní vhled do základních historických faktů přítomnosti Romů v Evropě a v českých zemích, zároveň poskytne prostor pro seznámení se základními zvyky a kulturou Romů, zvyklosti, tradice a přístupy k rodinnému životu. Seminář poskytne vhled do souvislostí, faktorů, pohledů a trendů ovlivňující vzájemné soužití Romů a jejich sousedů. Účastníci budou také seznámeni s pomáhající sítí a seminář nepochybně poskytne příležitosti otevřené diskuse o možných metodách práce.

Obsah semináře

  • Obecný vhled do základních historických faktů dotýkajících se přítomnosti Romů v Evropě a v ČR, faktorů, pohledů na integraci a trendy ovlivňující vzájemné soužití jako základní rámovací kontext ovlivňující práci s touto cílovou skupinou
  • Seznámení se základními typickými zvyky, přístupem k rodinnému a kulturou Romů a dopady sociálního vyloučení a využití těchto znalostí zejména v sociální a komunitní práci
  • Pohled na sebepojetí Roma a jeho vztah ke společnosti jako potenciální rizika práce s touto cílovou skupinou a možnosti využití sítě dalších odborníků specializující se na práci s Romy

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2024/0242-SP; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese
MV - AK/PV-210/2024; Specifika práce s Romy pro pomáhající profese

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

17.10.2024
Praha

Začátek: 17.10.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 10.10.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.06.2024
Praha
25.06.2024
ON-LINE
17.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz