Nejčastější pochybení v řízení o přestupcích v silničním provozu z pohledu MD ČR

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Petr Čechlovský

Odborník v rámci ZOZ – zvláštní část pro přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb... Pracuje v oboru přes 20 let, v současnosti jako Ministerský rada v Oddělení správního řízení v silničním provozu, Odbor agend řidičů, MD ČR, kde vykonává činnost ústředního správního orgánu a odvolacího správního orgánu. Zastupuje MD u soudu v řízení o správních žalobách.

Popis:

Cíl semináře

Seznámení správních orgánů I. a II. stupně s aktuální problematikou pochybení ve správním řízení v silničním provozu, a jak jim předcházet, z pohledu ústředního správního orgánu MD ČR.

Obsah semináře

Seminář se bude věnovat aktuálním pochybením a nedostatkům ve správním řízení správních orgánů v přestupkových řízení v silničním provozu z pohledu MD ČR a způsobům, jak jim předcházet, a to zejména v následujících problematikách.

  • Alkoholové přestupky
  • Odmítnutí vyšetření na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek
  • Objektivní odpovědnost
  • Přípustnost pořízení a využití zvukových a obrazových záznamů v řízení o přestupcích
  • Procesní obstrukce
  • Náležitosti bezvadného rozhodnutí
  • Správní soudnictví – praktické aspekty
  • Odnětí řidičského oprávnění (odborná - zdravotní způsobilost)
  • Úskalí námitkového řízení

Určeno pro odborné referenty ORP i krajských úřadů, kteří vedou přestupkové řízení podle zákona č. 361/2000 Sb., a zákonů souvisejících na úrovni I. i II. stupně

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-430/2022; Přestupky v silničním provozu se zaměřením na jejich prokazování v praxi

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

18.06.2024
Praha

Začátek: 18.06.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200216

Uzávěrka: 11.06.2024

 Další termíny:

22.10.2024
Praha
22.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz