Nový zákon o odpadech – aplikační praxe pro obce 2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. David Surý

Vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí ČR.

Popis:

Cíl semináře

Seminář je určen pro pracovníky správních orgánů vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství, kteří zabezpečují nakládání s komunálním odpadem v rámci obecního systému odpadového hospodářství, a to podle aktuální právní úpravy s důrazem na její aplikaci v praxi měst a obcí.

Obsah semináře

 • Nová právní úprava odpadového hospodářství – zákony a prováděcí předpisy
 • Základní vymezení působnosti zákona o odpadech
 • Původce odpadu, odpad, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu
 • Obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • Obec jako původce odpadu a její povinnosti
 • Jednotlivé způsoby nakládání
 • Obecní systém
 • Povinnosti osob při nakládání s komunálním odpadem
 • Nakládání s vybranými druhy odpadů
 • Průběžná evidence a ohlašování odpadů
 • Správní činnost ve veřejné správě (rozhodnutí, závazná stanoviska, atd.)
 • Opatření k nápravě
 • Další související problematika a příklady z praxe
 • Aktuální legislativní tendence a směřování odpadové legislativy ČR

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-577/2016; Zákon o odpadech

Kategorie:

Právo životního prostředí

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.09.2024
Praha

Začátek: 05.09.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 29.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

20.06.2024
Praha
20.06.2024
ON-LINE
05.09.2024
ON-LINE
26.11.2024
Praha
26.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz