Civilní dovolací řízení – praktický návod

UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. David Vláčil

Předseda senátu Nejvyššího soudu

Popis:

Cíl semináře

Posluchači by po absolvování semináře měli být sami schopni sepsat v civilní věci dovolání tak, aby nebylo Nejvyšším soudem pro nepřípustnost odmítnuto.

Obsah semináře

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud v současnosti odmítne pro nepřípustnost či neprojednatelnost přes 80 % civilních dovolání, bude předmětem semináře praktický „návod“ jak se vyvarovat nejčastějších chyb a nedostatků při sepisu dovolání a jak naopak argumentovat, aby dovolání Nejvyšší soud věcně projednal. Předmětem semináře budou i související otázky (placení soudních poplatků v dovolacím řízení, otázky povinného zastoupení, odklad vykonatelnosti rozhodnutí a právní moci, náklady dovolacího řízení apod.)

Určeno: pro advokáty, kteří zastupují klienty v civilním řízení, právníky měst a obcí, orgánů státní správy a samosprávy, pokud podávají dovolání nebo vystupují v dovolacím řízení.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

22.04.2024
ON-LINE

Začátek: 22.04.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2430200010

Uzávěrka: 15.04.2024

 Další termíny:

18.11.2024
Praha
18.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz