Porušení rozpočtové kázně

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Tomáš Švéda

Lektor je vrchní ministerský rada na Ministerstvu financí ČR zabývající se zejména metodickou činností v oblasti veřejného financování ve smyslu státního rozpočtu, ale i evropských fondů. Pro své právnické vzdělání a znalost dotační problematiky je s ohledem na více než desetileté zkušenosti vyhledávaným odborníkem v dané oblasti.

Popis:

Znalost problematiky porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. ve smyslu jeho charakteristiky, vzniku, možností operativních řešení a následků, ale také okolností stanovení řádné výše v otázce postihu za porušení rozpočtové kázně, je nezbytná jak pro poskytovatele veřejných prostředků (dotace), tak pro jejich příjemce, na které v konečném důsledku postih vždy dopadá.

Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku poskytování dotací z pohledu poskytovatele, příjemce, i dalších subjektů.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s problematikou porušení rozpočtové kázně zejména při poskytování a čerpání dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. v jeho komplexní podobě, s aspekty zákonných institutů řešení porušení rozpočtové kázně, jeho výše, operativních uchopení poskytovatelem a přístupem v rámci daňového řízení.

Obsah semináře

Obsahem semináře je zejména popis a vysvětlení porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. se zaměřením na dotační problematiku co do jeho charakteristiky, výše a řešení.

-      základní informace

-      legislativní vymezení a pojmosloví

-      poskytování dotací

-      typy porušení rozpočtové kázně a okamžik jeho vzniku

-      možnosti snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně

-      výše porušení rozpočtové kázně

-      funkční rámec poskytovatele a možnosti řešení porušení rozpočtové kázně

-      daňové řízení ve věci správy odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

-      relevantní judikatura a metodické materiály

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-400/2024; Porušení rozpočtové kázně (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.08.2024
ON-LINE

Začátek: 12.08.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 05.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

12.08.2024
Praha
18.11.2024
Praha
18.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz