Mezinárodněprávní ochrana dětí

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektoři:

Mgr. Ondřej Bouša

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí-psycholog

Mgr. Lukáš Fridrich

právník / vedoucí oddělení právní pomoci Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Popis:

Kurz reaguje na aktuální sociodemografické fenomény v české společnosti. Např. poukazuje na proměny konceptu rodiny, kde se se stále rostoucí pravděpodobností více může pracovník orgánů SPOD potkat s mezinárodním prvkem.  To klade další nároky na tyto pracovníky a na zapojení interdisciplinárního týmu. V rámci kurzu bude představena problematika mezinárodněprávní ochrany dětí právě z multidisciplinárního pohledu. Lektoři seznámí účastníky s tím, jak v jednotlivých případech může spolupracovat právník, psycholog, sociální pracovník; kde je těžiště jednotlivých aktérů a naopak, kde jsou hranice jednotlivých profesí.

 

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení odborných kompetencí aktérů sociálně-právní ochrany dětí jako jsou řešení sociálně právních problémů a sociálně právní poradenství zejména ve vztahu k případům, které obsahují přeshraniční prvek a s nimiž se dnes OSPOD běžně setkávají. Důraz je kladen jak na právní rámec a základní orientaci v principech a pojmech mezinárodněprávní ochrany dětí, tak i na praktické řešení a přímou práci s klientem s účastí dalších profesí (zejména psycholog).

 

Obsah:

 

  • informace o rozdělení kompetencí v mezinárodněprávní ochraně dětí mezi UMPOD a OSPOD a další aktéry
  • Principy haagské a evropské spolupráce, pojmy obvyklé bydliště, mezinárodní soudní příslušnost, použitelné právo. Nové trendy v oblasti meziná- rodněprávní ochrany. Multidisciplinární spolupráce – Cochemský model
  • Mezinárodní únosy dětí
  • Mezinárodní osvojení
  • Zapojení dítěte
  • Kazuistika mezinárodního únosu dětí
  • Kazuistika kolizního opatrovnictví v rodičovském konfliktu s přeshraničním prvkem

Harmonogram:

9:00 – 16:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - MPSV A2020/0376-SP/PC; Akreditováno pod názvem: Multidisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.09.2024
ON-LINE

Začátek: 23.09.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 7 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 16.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.09.2024
Praha
19.11.2024
Praha
19.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz