Aktuální dvě novely zákoníku práce - otázky a odpovědi

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů. Působí jako zprostředkovatel a rozhodce v kolektivních pracovněprávních sporech. Publikoval dosud více než 100 odborných statí a publikaci v národních i mezinárodních právnických titulech. Pravidelně se účastní odborných konferencí a diskuzních pořadů věnovaných pracovnímu právu a právu sociálního zabezpečení. Dříve působil jako náměstek pro legislativu Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako náměstek pro státní službu na Ministerstvu vnitra. Bylo mu uděleno ocenění Právník roku 2018 za Pracovní právo.

Popis:

Obsah

1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce

2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění

3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele

4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele

5.      Práce na dálku

6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody

8.      Elektronické uzavírání smluv

9.      Nové možnosti doručování písemností

10.  Skloubení osobního a pracovního života,

11.  Pracovní úlevy pečujících zaměstnanců, včetně návratů z rodičovské dovolené

12.  Řešení modelových praktických postupů a příkladů položených účastníky

13.  Diskuze

Na semináři se např. dozvíte, zda mohou být informace o datové schránce a e-mailu, včetně souhlasu se zasíláním písemností zaměstnancem, uvedeny např. v osobním dotazníku.

Nebo zda mají zaměstnanci na HO, kteří si rozvrhují pracovní dobu sami, nárok na příplatek za práci v noci nebo třeba o víkendu.

 Harmonogram:

9:00 – 14:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-511/2022; Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář)

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.08.2024
ON-LINE

Začátek: 19.08.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 12.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

19.08.2024
Praha
19.11.2024
Praha
19.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz