Inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování

UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Lenka Polášková

Lektorka s více než 20letou pedagogickou praxí. Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad vybraných právních předpisů segmentu školství. Je autorkou řady publikací pro učitele a ředitele škol. V minulosti externě spolupracovala například s Výzkumným ústavem Pedagogickým, Ministerstvem práce a sociálních věcí při tvorbě standardu pro dětské skupiny, Českou školní inspekcí, jako externí posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, nebo Univerzitou Palackého v Olomouci při tvorbě a realizaci 3letého projektu zaměřeného na distanční vzdělávání vedoucích pracovníků. Je držitelkou mezinárodního ocenění "eTwinning Label", za projekt "Moje město, moje škola".

Popis:

Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V praxi by nás tedy neměla překvapit ani zaskočit svými požadavky Česká školní inspekce. Jak probíhá inspekční činnost v zařízeních školního stravování? Jaké jsou nejčastější nedostatky? A na co se připravit?

Cíl semináře

On line seminář je určen provozním zaměstnancům zařízení školního stravování, ředitelům škol, jejich zástupcům a zástupcům zřizovatelů mateřských a základních škol. Poskytuje ucelené a srozumitelné informace k oblasti inspekční činnosti v zařízeních školního stravování.

Obsah semináře

  • Základní informace k inspekční činnosti pro provozní zaměstnance.
  • Rozdíl mezi inspekční činností České školní inspekce a kontrolní činností orgánu ochrany veřejného zdraví.
  • Práva a povinnosti školních inspektorů.
  • Nejčastější nedostatky v zařízeních školního stravování.
  • Požadavky na kvalitu školního stravování.
  • Informace o obsahu inspekční činnosti v zařízení školního stravování-na co se připravit.
  • Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a školní stravování.

Harmonogram:

9:00 – 13:00 hod

Místo konání:

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

21.05.2024
ON-LINE

Začátek: 21.05.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 4 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2430200012

Uzávěrka: 14.05.2024

 Další termíny:

25.09.2024
ON-LINE
20.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz