Syndrom vyhoření a jak se mu bránit

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektor:

PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Popis:

Cíl semináře

Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propojením. Po objasnění konkrétních projevů a mechanismů jejich vytváření, se seznámí s možnostmi preventivních aktivit, které se v současném pojetí lidského jedince jak bio-psycho-sociální jednoty osvědčily. Absolventi si vyzkouší konkrétní možnosti práce se svým stresem, techniky pro celkovou relaxaci i přiměřenou aktivizaci. Nedílnou součástí je i interaktivní sdílení frekventantů vlastních pozitivních zkušeností a s cílem rozšířit svůj rejstřík dovedností ke zvládání pracovní zátěže.

 

Obsah semináře

-          Úvod do problematiky vč. základního legislativního rámce, základní informace o tématu a lektorovi.

-          Základní definice a teorie syndromu vyhoření, jeho odlišení od jiných /duševních poruch.

-          Vymezení stresu.

-          Příznaky syndromu vyhoření

-          Příznaky syndromu vyhoření a jejich jednotlivé úrovně ( např. psychické, fyzické a sociální). Modely  a fáze syndromu vyhoření.

-          Pozitivní protipóly syndromu vyhoření:

Jednotlivé modality,  praktické sebeposuzování,  zaměření na posuny a strategie zvládání stresu, relaxační techniky, duševní hygiena v každodenní praxi.

 

Harmonogram:

Harmonogram

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2022/0080-SP/PC/PP/VP, Pomáhající profese a syndrom vyhoření-jak se mu bránit

Kategorie:

Sociální služby, ZdravotnictvíMěkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.06.2024
Praha

Začátek: 19.06.2024 09:00 (st)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200233

Uzávěrka: 12.06.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

19.06.2024
ON-LINE
30.09.2024
Praha
30.09.2024
ON-LINE
09.12.2024
ON-LINE
09.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz