Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu rodičů

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

PhDr. Jana Procházková

Soudní znalec, klinický psycholog, vysokoškolský pedagog, supervizor.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je nabídnout účastníkům rozšíření a prohloubení znalostí nutných pro pohovor s nezletilými dětmi za situace konfliktních vztahů rodičů.

Základním předpokladem takového pohovoru je znalost a dovednost komunikace, která neblokuje vzájemnou interakci, ale naopak posiluje pozitivní stránky komunikace, kterou rozvíjí.

Přiměřená komunikace je podmíněna i znalostmi poznatků vývojové psychologie – tedy možností, které má to které vývojové období.                                                                                                                                                 

Obsah semináře

  • K čemu pohovor s dítětem? Co má pohovor s dítětem naplňovat?
  • Jak efektivně komunikovat? Jaký je význam jednotlivých složek komunikace a jak si je osvojit? Na co si dát pozor?
  • Není dítě jako dítě a navíc - v jednotlivých vývojových obdobích má pohovor svá úskalí!
  • Průběh a výsledek pohovoru ovlivňuje řada faktorů – co vše musíme brát do úvahy.

Význam pohovoru s nezletilým dítětem v kompetenci OSPOD, soudu.

Komunikace – a její složky (verbální, neverbální techniky komunikaci rozvíjející a překážky v komunikaci.                                                                                        

Stručný nástin jednotlivých období relevantních pro dětský věk, možnosti a schopnosti jednotlivých stadií vývoje a specifika percepce, kognice, emotivní složky, projevů chování zohledňující nejen komunikaci se zdravým dítětem, ale i specifika různých variabilit.

Faktory ovlivňující pohovor – nejen faktory rodiny – působení konfliktního výchovného prostředí, konfliktního vztahu rodičů, ale i faktory na straně pracovníka OSPOD, jeho osobnost a vliv na pohovor s dítětem, faktory na straně dítěte – jeho vývojová úroveň, faktory prostředí, času, vliv doprovodu dítěte

Cílové kompetence: Rozšíření kompetencí účastníků kurzu v oblasti komunikace s dětmi tak, aby při hlubším porozumění a osvojení dovedností, které kurz nabízí, byla minimalizována i možnost sekundární viktimizace jako následku nepřiměřeně vedeného pohovoru.

Při prezenční formě kurzu je obsahem i nácvik jednotlivých kroků a aspektů komunikace/pohovoru s dítětem.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2021/0182-SP/VP; Název akreditace: "Úvod do komunikačních dovedností zaměstnanců nejen sociálních služeb v kontextu práce s nezletilými dětmi v situacích konfliktních vztahů rodičů"
MV - AK/PV-663/2022; Pohovor úředníka OSPOD s nezletilým dítětem při konfliktním vztahu rodičů (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.09.2024
ON-LINE

Začátek: 23.09.2024 09:00 (po)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200265

Uzávěrka: 16.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.09.2024
Praha
04.12.2024
Praha
04.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz