Správní řád - příprava na ZOZ se zkušebním komisařem

AKREDITOVÁNO MV VÍCEDENNÍ 14.-28.02.2024 UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Miroslav Brůna

Lektor a zkušební komisař ZOZ podle zákona o úřednících územních samosprávných celků. Působil na Ministerstvu vnitra v oblasti územní veřejné správy, vedoucí legislativního oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy; legislativa zákonů o obcích, krajích, hl. m. Prahy, zákona o svobodném přístupu k informacím a kontrolního řádu.

Popis:

Cíl semináře

Přednáška by měla sloužit především úředníkům ÚSC, kteří nemají právnické vzdělání a čeká je v dohledné době vykonání zkoušky z obecné části ZOZ. Může být vhodná i pro právníky nebo další úředníky, kteří vykonávají agendy, v nichž SŘ příliš nevyužívají nebo se na ně zatím vztahuje pouze v rozsahu základních zásad a neformálních úkonů dle Čtvrté části SŘ.

Naopak přednáška (na jednu stranu obecností a na druhou širokým záběrem) asi neuspokojí právníky specialisty, kteří vykonávají specializovanou správní agendu (stavební řízení, přestupkové řízení apod.), protože se de facto jedná o vysvětlení pouhých základů SŘ. Rovněž pojetí výkladu a použití příkladů je cíleno zejména na úředníky bez právnického vzdělání.

Obsah semináře

Správní řád – 1. díl 14.2.2024

 - Úvod

 - Proč vznikl nový SŘ

 - Procesní řády obecně

 - Struktura SŘ

 - Třetí část – zvláštní ustanovení

 - Čtvrtá část – neformální úkony

 - Pátá část – veřejnoprávní smlouvy

 - Šestá část – opatření obecné povahy

 - Sedmá část – stížnosti

 - Působnost

 - Základní zásady se souvislostmi (účastníci, zastupování, podklady, důkazy, lhůty k rozhodování, nečinnost)

 

Správní řád – 2. díl 21.2.2024

 - Příslušnost

 - Další aspekty řízení (podjatost, vedení řízení, jazyk, doručování)

 - Úkony před zahájením řízení

 - Zahájení řízení

 - Zajišťovací prostředky

 - Průběh řízení

 - Vydání rozhodnutí

 - Zvláštní typy řízení

 - Zvláštní typy rozhodnutí

 

Správní řád – 3. díl 28.2.2024

 - Náležitosti a účinky rozhodnutí

 - Nicotnost

 - Opravné prostředky (odvolání, rozklad, odpor, obnova, přezkum)

 - Správní soudy

 - Exekuce

 - Zopakování otázek, které u zkoušek ZOZ způsobují problémy

 - Test a výklad správných odpovědí

Harmonogam:

1. den – 14.2.2024

9:00 – 15:00

2. den – 21.2.2024

9:00 – 15:00

3. den – 28.2.2024

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-376/2022; Správní řád – procvičování vybraných okruhů a otázek (3dílný cyklus) (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.-28.02.2024
ON-LINE

Začátek: 14.02.2024 09:00 (st)

Konec: 28.02.2024 15:00 (st)

Délka výuky: 18 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 8 670 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200109

Uzávěrka: 07.02.2024

 Další termíny:

03.-17.09.2024
Praha
03.-17.09.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky