Velká novela zákona o dani z nemovitých věcí pro obce od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Štěpán Mairovský

Vedoucí oddělení 1803 – Majetkové daně na Ministerstvu financí, který se zaobírá problematikou daně z nemovitých věcí a aplikací zákonné úpravy v této problematice.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na zákon o dani z nemovitých věcí s důrazem na velkou novelou tohoto zákona, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku a přinese velké změny daně od 1. ledna 2024 a další změny od 1. ledna 2025. Výklad problematiky bude zaměřen na úskalí problematiky ve vztahu k městům, obcím a krajům a bude doplněn konkrétními příklady z praxe Ministerstva financí.

Obsah semináře

 • Daň z nemovitých věcí v daňové soustavě
 • Zákon o dani z nemovitých věcí
 • Systematika zákona – rozdělení na části, konstrukční prvky
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb a jednotek
 • Aktuální velká novela zákona o dani z nemovitých věcí - obecně
 • Místní koeficienty a komplexní úprava jejich stanovování v aktuální novele; zavedení opatření obecné povahy
 • Zvýšení sazeb daně od 1. ledna 2024
 • Zavedení automatické valorizace daně tzv. inflačním koeficientem
 • Úprava zdanění nevyužitelných ostatních ploch
 • Další změny v novele: změny v osvobození, vazba na katastr nemovitostí apod.
 • Správa daně
 • Obecně závazné vyhlášky týkající se daně z nemovitých věcí; problematika nezákonných ustanovení v obecně závazných vyhláškách a změny v novele
 • Reakce na dotazy

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-957/2022; Daň z nemovitých věcí z pohledu MF

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.02.2024
Praha

Začátek: 13.02.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200088

Uzávěrka: 06.02.2024

 Další termíny:

16.05.2024
Praha
16.05.2024
ON-LINE
17.07.2024
Praha
17.07.2024
ON-LINE
18.09.2024
ON-LINE
18.09.2024
Praha
14.11.2024
Praha
14.11.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky