Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Lukáš Rothanzl

Advokát a člen pracovní komise Legislativní rady vlády ČR, členem zvláštní rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb., zvláštní rozkladové komise při odboru 12 Ministerstva financí a zvláštní rozkladové komise Ministerstva financí k zákonu č. 106/1999 Sb. V minulosti působil jako právník Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde se věnoval metodické a aplikační činnosti spojené především se zákony o ÚSC a zákonem o svobodném přístupu k informacím.
Spoluautor velkého komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační praxe.

Cílová skupina:

Seminář přináší praktické informace jak představitelům orgánů a institucí vyřizujících žádosti o informace, tak i žadatelům o informace. Významnou cílovou skupinou jsou též advokáti, kteří v praxi poskytují právní služby jak povinným subjektům, tak žadatelům, popř. jsou sami žadateli o informace; vedle toho je pro advokáty důležitá i otázka možností autorskoprávní ochrany výstupů jejich právního poradenství při poskytování informací ze strany veřejné správy.

Posluchači budou informováni o aktuální novelizaci informačního zákona. Speciálně lze v této souvislosti upozornit na nově definovanou kategorii povinného subjektu – tzv. veřejný podnik, jakož i novou zvláštní úpravu poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže; velké pozornosti se jistě bude těšit i nová právní úprava „věčného“ a dlouhodobě kontroverzního problému, kterým je poskytování informací o příjmech fyzických osob. V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Cílem semináře bude seznámit posluchače s problematikou informačního práva, tedy se základním obsahem a rozsahem informační povinnosti tak, jak vyplývá z právní úpravy zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a z předpisů souvisejících (oblast ochrany osobních údajů aj.). V neposlední řadě bude pak pojednána i otázka zneužívání práva na informace, jež rovněž nalezla odraz v poslední novele informačního zákona.

Jednotlivá témata budou probírána v následující základní osnově:

  1. Povinné subjekty (se zvláštním důrazem na veřejné instituce)
  2. Informace podléhající informační povinnosti  
  3. Procesní postup vyřizování žádostí o informace a obrana žadatelů o informace
  4. Meze informační svobody – zejména s ohledem na zákonnou ochranu osobních údajů
  5. Úhrada nákladů za vyřízení žádosti
  6. Diskuze, dotazy

Harmonogam:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-935/2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.02.2024
ON-LINE

Začátek: 20.02.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200103

Uzávěrka: 13.02.2024

 Další termíny:

11.06.2024
Praha
11.06.2024
ON-LINE
08.10.2024
ON-LINE
08.10.2024
Praha
10.12.2024
Praha
10.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky