Dva zákony o zbraních v aplikační praxi

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Milena Bačkovská

Vedoucí oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a soukromých bezpečnostních služeb Ministerstva vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Věnuje se primárně otázkám zbraňového práva.

Popis:

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na seznámení se s právní úpravou držení zbraní v České republice, s právy a povinnostmi držitelů zbraní.  Vedle důkladného seznámení se zákonem o zbraních je pozornost  věnována i zákonu č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho přínosům.  Zvláštní důraz je kladen na přestupky v oblasti zbraní, které jsou probírány prostřednictvím praktických příkladů.

Obsah semináře

  • Aktuální informace o fungování zákona o zbraních a dalších legislativních změnách v oblasti zbraní.
  • Rozsah působnosti a přínosy zákona č. 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jeho provazba na zákon o zbraních
  • Další právní předpisy upravující oblast civilních zbraní.
  • Struktura zákona o zbraních, základní pojmy a orientace v normě.
  • Jednotlivé kategorie zbraní – možnosti jejich držení.
  • Skupiny zbrojních průkazů – rozsah oprávnění jejich držitelů.
  • Práva a povinnosti držitelů zbraní.
  • Zabezpečení zbraní.
  • Zbraně a základní životní situace – úmrtí, dědění zbraně, nálezy zbraní, svěření zbraně, cestování se zbraní.
  • Přestupky podle zákona o zbraních a nadstavbového zákona – modelové případy, způsoby jejich řešení, právní kvalifikace, postup správních orgánů.

Určeno

Všem subjektům veřejné správy i soukromého sektoru, kterých se bezprostředně dotýká problematika zákona o zbraních, zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a jejich aplikační praxe.

Harmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV - 147/2014; Zákon o střelných zbraních a střelivu

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

29.08.2024
Praha

Začátek: 29.08.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 22.08.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

29.08.2024
ON-LINE
17.10.2024
Praha
17.10.2024
ON-LINE
12.12.2024
ON-LINE
12.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz