Úvod do komunikačních dovedností při jednání s rodiči ve sporu

AKREDITOVÁNO MPSV

Lektor:

Mgr. Ondřej Pečený

Uznávaný psychoterapeut, kouč a psycholog, bývalý vedoucí propagace Prima TV. Po dobu tří let působil jako tiskový mluvčí Dopravního podniku hl. m. Prahy. V současné době pracuje jako psychoterapeut, ale i jako lektor kurzů měkkých dovedností. Propojuje teorii s vlastní zkušeností z pracovního prostředí s obohacením z pohledu psychoterapie. Jeho školícími specializacemi jsou: komunikace v různých i nesnadných podmínkách, prezentační dovednosti, práce a vedení lidí a vyvážení pracovního a osobního času.

Popis:

Cíl semináře

Kurz nabízí účastníkům úvod do základních komunikačních dovedností pro práci s rodiči ve sporu.

Obsah semináře

Účastníci kurzu získají základní znalosti o způsobech komunikace, jejích technikách a také překážkách ve vztahu ke konkrétní situaci v rodině. Vzdělávací program bude zaměřen též na práci s emocemi účastníků sporu a zaměstnanců sociálních služeb, OSPOD atd. Důraz je kladen také na základní kompetence jednání s lidmi, kteří mají tendenci manipulovat. V rámci výuky se účastníci seznámí též s inspirací pro komunikaci v náročných momentech při jednání s rodiči ve sporu.

Harmonogram:

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2021/0707-SP/VP; Úvod do komunikačních dovedností při jednání s rodiči ve sporu

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

10.12.2024
Praha

Začátek: 10.12.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 03.12.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.09.2024
Praha
05.09.2024
ON-LINE
10.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz