Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Ing., Mgr. Tereza Krupová Ph.D.

Vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmům, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Působí jako lektorka seminářů s právní tematikou. Na Ministerstvu spravedlnosti je zaměstnána od roku 2014 a před nástupem na Odbor střetu zájmů a boje proti korupci v roce 2019, působila na Oddělení ústavněprávním.

Mgr. Iveta Mikulášová

Vedoucí Oddělení registru oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti ČR, kde je zaměstnána od roku 2014 a před vznikem Odboru střetu zájmů a boje proti korupci v roce 2016, působila na Odboru legislativním.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s přehledem povinností vyplývajících ze zákona o střetu zájmů a sankcemi za jejich nedodržení, souvisejícími stanovisky Ministerstva spravedlnosti a judikaturou soudů v oblasti střetu zájmů. Přiblížit rozhodovací praxi správních orgánů na úseku nejčastěji řešených přestupků v oblasti střetu zájmů s důrazem na řešení konkrétních příkladů.

Obsah semináře

· Shrnutí základních institutů zákona o střetu zájmů (identifikace veřejného funkcionáře, zápisy do Centrálního registru oznámení a typy evidovaných oznámení dle zákona o střetu zájmů).

· Zákon o střetu zájmů se zaměřením na porušení povinností z pozice veřejného funkcionáře, nebo podpůrného orgánu, řízení o přestupku.

· Role Ministerstva spravedlnosti – kontrolní činnost a důsledky porušení oznamovací povinnosti podle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů se zaměřením na doporučený postup správních orgánů, včetně příkladů z praxe.

· Ukládání správních trestů za přestupky podle zákona o střetu zájmů.

· Související judikatura soudů.

Určeno

Seminář je určen pro zástupce správních orgánů řešící přestupky na úseku střetu zájmů, resp. nejčastější přestupky spočívající v nesplnění oznamovací povinnosti dle § 9 až 11 a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů.

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-527/2021, Zákon o střetu zájmů (webinář)

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.02.2024
ON-LINE

Začátek: 15.02.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200105

Uzávěrka: 08.02.2024

 Další termíny:

06.06.2024
ON-LINE
06.06.2024
Praha
10.09.2024
Praha
10.09.2024
ON-LINE
12.11.2024
ON-LINE
12.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky