Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení ve znění velké novely zákona o matrikách

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Jitka Morávková

Právnička specializující se na oblast veřejné správy, zejména problematiku matrik, správního trestání, správního řízení a státních symbolů. V letech 2002 až 2021 působila na Ministerstvu vnitra, kde po svém odchodu ze státní služby až do roku 2023 fungovala jako externí poradce pro matriku a její digitalizaci. Od roku 2003 lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit posluchače s problematikou jména a příjmení ve vazbě na matriční agendu, včetně souvisejících procesních postupů a relevantní české i mezinárodní judikatury.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující jméno a příjmení a související procesní postupy
 • Jméno
  • vymezení pojmu
  • jaká jména lze zapsat
  • více jmen
  • zápis jména

 

 • Příjmení
  • vymezení pojmu
  • příjmení dítěte
  • rodné příjmení
  • příjmení v souvislosti s uzavřením manželství
  • příjmení žen, vč. problematiky užívání příjmení žen v mužském tvaru
  • více příjmení
  • možnost užívat příjmení podle tradice jiného členského státu EU
  • příjmení příslušníků národnostních menšin
  • příjmení cizinců

 

 • Změna jména a příjmení
  • obecně ke změně jména a příjmení
  • změny jména a příjmení mimo správní řízení (mimo režim § 72 zákona o matrikách)
  • změna jména a/nebo příjmení na žádost ve správním řízení (§ 72 zákona o matrikách) – podmínky, postup, způsob rozhodování, lhůty, správní poplatky
  • změna příjmení za trvání manželství
  • zvláštnosti změny jména a příjmení nezletilých
  • zvláštnosti změny jména a příjmení v souvislosti se změnou pohlaví

 

 • Mezinárodní prvky v oblasti jména a příjmení

 

Harmonogram:

9:0–15:00

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-346/2022, Zákon o matrikách se zaměřením na jméno a příjmení

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.04.2024
Praha

Začátek: 11.04.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200173

Uzávěrka: 04.04.2024

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz