Novelizace spisové služby v praxi roku 2024

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Radek Pokorný

Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.

Popis:

Cíl semináře:

Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023, její aplikace v přechodném období roku 2024 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

Obsah:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Informace aktuální novelizaci platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.
  • Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).
  • Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.
  • Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům
  • Prováděcí předpisy k novele spisové služby v roce 2024
  • Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

Harmonogram:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-529/2010, Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe

Kategorie:

OstatníSprávní a trestní právo, PřestupkyMěkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.10.2024
Praha

Začátek: 24.10.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 17.10.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.06.2024
Praha
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
04.06.2024
ON-LINE
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
20.08.2024
ON-LINE
20.08.2024
Praha
24.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz