Práva a povinnosti jednotlivých aktérů v pěstounské péči

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům kurzu přehled v otázkách práv a povinností jednotlivých aktérů pěstounské péče a vyjasnění jejich rolí a kompetencí.

Obsah semináře

  • Principy pěstounské péče.
  • Postavení dítěte, biologických rodičů, pěstouna, OSPOD a doprovázejícího subjektu při výkonu pěstounské péče.
  • Práva a povinnosti jednotlivých aktérů a objasnění jejich rolí a kompetencí (např. kontakt s biologickou rodinou, vyjádření názoru dítěte, role klíčového pracovníka, doprovázení, dávky pěstounské péče a další).
  • Rozdíly ve zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče.
  • Legislativní a metodické ukotvení práv a povinností v pěstounské péči.
  • Limity v pěstounské péči a její směřování
  • Terapeutické rodičovství.

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MPSV - A2022/0629-SP; Práva a povinnosti jednotlivých aktérů v pěstounské péči
MV - AK/PV-763/2022; Práva a povinnosti jednotlivých aktérů v pěstounské péči

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

24.09.2024
Praha

Začátek: 24.09.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 17.09.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

24.09.2024
ON-LINE
03.12.2024
Praha
03.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz