Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

AKREDITOVÁNO MPSV+MV

Lektor:

Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům informace o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a jeho jednotlivých fázích. Přiblížit proces odborného posuzování zájemců o náhradní rodinnou péči a následného párování dítěte s vhodnými zájemci. Seminář je vhodný především pro sociální pracovníky OSPOD, kteří se věnují náhradní rodinné péči, ale taktéž terénním sociálním pracovníkům, jak z řad OSPOD, tak z neziskového sektoru. Klade za cíl poskytnout účastníkům praktické informace pro práci se zájemci o pěstounskou péči a osvojení. Obsah semináře bude mírně modifikován na základě složení skupiny a potřeb účastníků tak, aby byl přínosem pro jejich praxi.

Obsah semináře

 • Fáze procesu zprostředkování
 • Formy náhradní rodinné péče
 • Kdo se může stát náhradním rodičem
 • Dítě v náhradní rodinné péči
 • Role jednotlivých subjektů v procesu zprostředkování NRP
 • Práce se zájemci o náhradní rodinnou péči na OSPOD
 • Obsah sociálního šetření pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Práce s dítětem v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče
 • Obsah spisové dokumentace
 • Odborné posuzování a jeho jednotlivé části
 • Příprava k přijetí dítěte do rodiny – její obsah a smysl.
 • Sociální model odborného posuzování a psaní rozhodnutí
 • Proces párování

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0517-SP/PC; Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (webinář)
MV - AK/PV-756/2022; Východiska a principy procesu zprostředkování náhradní rodinné péče (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

15.10.2024
ON-LINE

Začátek: 15.10.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 08.10.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

19.03.2024
Praha
19.03.2024
ON-LINE
25.06.2024
ON-LINE
25.06.2024
Praha
15.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky