Náhradní péče o děti v ČR

AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Eliška Niklová

Dlouhodobě působí v oblasti náhradní rodinné péče v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Několik let se podílí na legislativní, metodické a kontrolní činnosti oddělení koncepce sociálně právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Vedla několik kurzů pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí i neziskových organizací angažujících se v oblasti náhradní rodinné péče. Je lektorkou příprav zájemců o náhradní rodinnou péči systémem PRIDE. Pracovní zkušenosti má rovněž jako sociální pracovnice OSPOD a krizová interventka.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům systém náhradní péče o děti v České republice včetně legislativního ukotvení a nových trendů. Základní rozdělení náhradní rodinnou péči a péči ústavní. Vymezení principů jednotlivých forem náhradní rodinné péče.

Obsah semináře

  • Představení systému náhradní péče o děti v ČR  
  • Ústavní péče – dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústavy, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Novelizace v oblasti ústavní péče.
  • Náhradní rodinná péče – vymezení jednotlivých forem náhradní rodinné péče a jejich specifik: osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, svěřenectví, poručenství.
  • Legislativní zakotvení náhradní rodinné péče v ČR
  • Základní principy náhradní rodinné péče.
  • Kdo se může stát náhradním rodičem, vyhledávání zájemců, proces zprostředkování a odborného posuzování.
  • Přechod dítěte do náhradní péče a role OSPOD.
  • Směřování institutu náhradní rodinné péče v ČR.

 

Harmonogam:

9:00–15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2023/0809-SP; Náhradní péče o děti v ČR
MV - AK/PV-760/2022; Náhradní péče o děti v ČR (webinář)

Kategorie:

Sociální služby, Zdravotnictví

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

20.02.2024
ON-LINE

Začátek: 20.02.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200085

Uzávěrka: 13.02.2024

 Další termíny:

11.06.2024
Praha
11.06.2024
ON-LINE
19.11.2024
ON-LINE
19.11.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky