Aktuální novela liniového zákona - zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Vladimíra Sedláčková

Bývalá dlouholetá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, kde se podílela na přípravě zákona o vyvlastnění, stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek. Jako členka autorského kolektivu spolupracovala na několika komentářích stavebního zákona a dlouhodobě publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou a zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění. Rovněž je členkou České společnosti pro stavební právo a v současné době se věnuje samostatné přednáškové činnosti.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury (dříve liniový zákon) po poslední rozsáhlé změně provedené s účinností od 1. 1. 2024 zákonem č. 465/2023 Sb. se zaměřením na postupy obecního nebo krajského stavebního úřadu podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a speciální úpravu zákona o urychlení výstavby pro určitá řízení u jednotlivých druhů staveb v režimu tohoto zákona. Současně budou účastníci semináře seznámeni s judikaturou správních soudů. Nedílnou součástí semináře budou odpovědi na dotazy účastníků. Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, zástupcům dotčených orgánů, odborné veřejnosti.

Obsah

Cílem zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury je zavedení speciálních nástrojů k urychlení majetkoprávní přípravy, povolování těchto staveb i urychlení následného soudního přezkumu. Komplikovanost právní úpravy zákona o urychlení výstavby spočívá v tom, že některé odlišnosti od obecné úpravy správního řádu nebo stavebního zákona jsou společné pro všechny druhy staveb, jiné dopadají pouze na jeden či více druhů staveb, nebo pouze na určité stavby jednoho druhu.

Program

·       Nástroje urychlení výstavby

·       Odlišnosti společné pro všechny druhy staveb a speciální režim u jednotlivých druhů staveb v působnosti obecního stavebního úřadu

·       Speciální úprava společného jednání stavebního úřadu a dotčených orgánů

·       Speciální úprava pro budování infrastruktury elektronických komunikací

·       Omezený rozsah dokumentace pro povolení dopravní infrastruktury

·       Vyvlastnění spolu s povolením záměru u určitých druhů staveb

·       Odlišnosti soudního přezkumu

·       Judikatura správních soudů

·       DiskuseHarmonogram:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-637/2021, Aktuální novela liniového zákona

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.04.2024
Praha

Začátek: 23.04.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200107

Uzávěrka: 16.04.2024

 Další termíny:

08.10.2024
ON-LINE
08.10.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz