Hazardní hry a jejich regulace – novela zákona od 1.1.2024

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Tomáš Bureš

Lektor je vedoucí oddělení 7302 – Regulace hazardu na Ministerstvu financí ČR.

Popis:

Seminář je určen pro úředníky obecních a městských úřadů, kteří se v rámci své činnosti zabývají agendou hazardních her, tj. povolením k umístění herního prostoru či ohlášením hazardní hry. Tento seminář představuje obecný úvod do regulace hazardních her s detailnějším zaměřením na povolovací proces z pohledu obecních úřadů, přičemž kromě aktuálně platné právní úpravy bude představena i novela zákona o hazardních hrách účinná od 1.1.2024 a její dopad nejen pro města a obce.

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit příslušné úředníky obecních a městských úřadů s problematikou agendy hazardních her ve vztahu k aktuální a nadcházející právní úpravě, jejich povolování a jejich regulaci vyplývající ze zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách se zaměřením na úskalí celého procesu povolování herních prostorů, nejčastější pochybení a jejich předcházení.

Obsah semináře

 • Aktuální právní úprava upravující provozování hazardních her podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Výklad nejdůležitějších pojmů
 • Ohlášení hazardní hry
 • Problematika povolovacího procesu z pohledu obecních úřadů
 • Oznámení změn skutečností
 • Změny, zrušení a zánik povolení k umístění herního prostoru
 • Nejčastější procesní pochybení a jejich předcházení
 • Zodpovězení nejčastějších dotazů
 • Obecné změny v návaznosti na novelu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách účinnou od 1. ledna 2024
 • Změny v povolovacím procesu od 1. ledna 2024
 • Změny u ohlašovaných hazardních her od 1. ledna 2024
 • Reakce na dotazy posluchačů

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-552/2021; Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce (webinář)

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

13.02.2024
ON-LINE

Začátek: 13.02.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200034

Uzávěrka: 06.02.2024

 Další termíny:

30.07.2024
ON-LINE
30.07.2024
Praha
26.09.2024
Praha
26.09.2024
ON-LINE
26.11.2024
ON-LINE
26.11.2024
Praha
21.01.2025
ON-LINE
21.01.2025
Praha
18.03.2025
Praha
18.03.2025
ON-LINE
13.05.2025
ON-LINE
13.05.2025
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz