Pomocný analytický přehled PAP - začátečníci

AKREDITOVÁNO MV

Lektoři:

Ing. Nikola Kortanová

oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru, Ministerstvo financí ČR

Ing. Tomáš Sluka

vedoucí oddělení rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů, Ministerstvo financí ČR

Popis:

Pomocný analytický přehled (PAP) od 1. 1. 2022 – pro začátečníky

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se změnami závazného vzoru PAP s účinností od 1. 1. 2022. Zaměříme se na obsah jednotlivých částí PAP, včetně vysvětlení jejich provázanosti, a představíme použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek a také sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní praktické příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

 

Obsah:

legislativní změny v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví od 1. 1. 2022

změny závazného vzoru Pomocného analytického přehledu (PAP) s účinností od 1. 1. 2022

důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)

účetní jednotky předávající PAP

závazný vzor PAP a obsah jeho jednotlivých částí

partneři v PAP

typy změn

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

opravy v PAP

kontrolní vazby v PAP

konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Přesný časový harmonogram bude upřesněn na místě.

Místo konání:

PRAHA - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 (najít na mapě)

Akreditace:

MV - AK/PV-429/2017,Pomocný analytický přehled PAP

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

30.05.2024
Praha

Začátek: 30.05.2024 09:00 (čt)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 23.05.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

14.03.2024
ON-LINE
30.05.2024
ON-LINE
17.10.2024
Praha
17.10.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky