Katastr nemovitostí - problematika staveb

AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Květa Olivová

Od roku 1993, tj. od vzniku katastru nemovitostí, se na ČÚZK plně věnovala metodice katastru nemovitostí, a to včetně spoluúčasti na přípravě právních předpisů a tvorbě resortních předpisů s převažující tématikou katastru nemovitostí. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti.

Popis:

Cíl semináře

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s obsahem katastru nemovitostí, jaké nemovitosti, zejména jaké stavby jsou předmětem evidování v katastru nemovitostí a jaké jsou podklady pro jejich zápis.

Seminář přináší odpovědi na otázky:

 • co se rozumí z hlediska zápisu do katastru nemovitostí nadzemní stavbou, podzemní stavbou se samostatných účelovým určením, dočasnou stavbou, rozestavěnou stavbou, stavbou, která je součástí pozemku, stavbou, která je součástí práva stavby, stavbou, jako samostatnou věcí, vedlejší stavbou, drobnou stavbou,
 • na základě jakých podkladů se stavby zapisují, popřípadě vymazávají z katastru nemovitostí, a Jak, a na základě jakých podkladů se zobrazují v katastrální mapě.

Seminář zohledňuje nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Seminář je určen všem vlastníkům nemovitostí, správcům nemovitostí, všem, kteří vyhotovují listiny, které jsou podkladem pro zápis změny údajů o nemovitostech do katastru nemovitostí, a každému, koho daná problematika zajímá.

Obsah semináře

 • Právní předpisy upravující katastr nemovitostí
 • Předmět evidence katastru nemovitostí a jeho obsah
 • Pozemek X parcela

 

 • Zápis údajů o stavbě do katastru nemovitostí
 • Samostatná stavba, stavba jako součást pozemku
 • Výjimky ze zásady, že stavba je součástí pozemku
 • Dočasné a trvalé stavby
 • Vodní díla v katastru nemovitostí
 • Budovy hlavní a vedlejší, drobné stavby
 • Obvod budovy nebo vodního díla pro jejich zobrazení v katastrální mapě, obvod netypické budovy nebo vodního díla v katastrální mapě
 • Přestavek
 • Zápis rozestavěných budov
 • Právo stavby, stavba jako součást práva stavby
 • Poznámky týkajících se staveb
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Harmonogram:

9:00 – 15:00 hod.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-132/2024; Katastr nemovitostí-problematika staveb (webinář)

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

12.03.2024
ON-LINE

Začátek: 12.03.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2440200123

Uzávěrka: 05.03.2024

 Další termíny:

06.06.2024
Praha
06.06.2024
ON-LINE
03.09.2024
Praha
03.09.2024
ON-LINE
05.12.2024
ON-LINE
05.12.2024
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz