Zákon o pedagogických pracovnících - novela od 1.9.2023

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Martina Marková

Ministerstvo vnitra - odbor legislativní. Pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (v oddělení péče o pedagogické pracovníky – odborné kvalifikace, pracovně-právní problematika pedagogických pracovníků, správní rozhodnutí – odvolání a přezkumy). 

Popis:

Cíl semináře

Seznámení s předpokládanými a navrhovanými změnami zákona o pedagogických pracovnících. Diskuse nad problematickými ustanoveními stávajícího zákona z hlediska praktického dopadu.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  1. Novela účinná od 1.9.2023 resp. od 1. 1. 2024.
  2. Posílení postavení (odpovědnosti) ředitele školy - uznání předpokladu odborné kvalifikace nejvýše na dobu 3 let všem učitelům bez pedagogického vzdělání (odborníkům z praxe), pokud jejich praxe odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
  3. Posílení pravomoci ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) - novela zužuje rozsah akreditací vzdělávacích programů v systému DVPP pouze na akreditace vzdělávacích programů, jimiž se získává odborná kvalifikace pedagogického pracovníka + na studia vedoucí k získání kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků).
  4. Zvýšení požadavků na kvalifikační předpoklady (např. u asistenta pedagoga + stanovení minimální úrovně prokázání znalosti českého jazyka…).
  5. Podpora začínajících učitelů – adaptační období, prováděcí učitel.
  6. Další úpravy (např. bezúhonnost pedagogického pracovníka, volno k samostudiu).

         Nad rámec novely ZPP:

   7.   Problematická ustanovení a úskalí dosavadního ZPP z hlediska jeho praktického dopadu.

Doporučená literatura

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a prováděcí předpisy (zejména nařízení vlády č. 75/2005 Sb. + vyhláška č. 317/2005 Sb.).Harmonogram:

9:00 – 15:00

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-767/2022; Zákon o pedagogických pracovnících

Kategorie:

Školství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.12.2024
Praha

Začátek: 03.12.2024 09:00 (út)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 490 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 26.11.2024

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.07.2024
ON-LINE
23.07.2024
Praha
01.10.2024
Praha
01.10.2024
ON-LINE
03.12.2024
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz